ВАЖНО! SHARE Release 8.0.0 с включена актуализация на вълни 1-8

С удоволствие ви информираме, че на страницата на SHARE вече може да се инсталира последната актуализация на масивите с данни:

  1. SHARE Release 8.0.0.
  2.  Актуализирани бази данни от вълни 1-8
  3. Първи изследователски вариант на SHARE вълна 9: COVID-19 Survey 2, които данни са събрани през лятото на 2021 г.
  4. Актуализиран масив с данни от SHARE вълна 8 COVID-19 Survey 1, с включени тегла и нови значения за приписване (imputations).

Подборна информация е публикувана в раздел data access и data documentation на интернет страницата на SHARE.

Пожелаваме ви успешна работа и здраве!