Важно! Данните от 9-та вълна SHAREdata release 9.0.0 са публикувани!

С голямо удоволствие ви информираме, че SHAREdata версия 9.0.0 е публикувана!  Включени са данни от вълна 9, значително по-голяма извадка от вълна 8 (поради освежаване на извадките) и най-нови обработки на данните и хармонизация в различните вълни от SHARE.

Можете да се регистрирате и да получите безплатен достъп до данните на адрес: https://share-eric.eu/data/data-access