Библиотека

Министерство на образованието и науката

Институт по философия и социология при БАН

Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023)

Изследователски инфраструктури

Българска академия на науките

Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)