Библиотека

Министерство на образованието и науката

Институт по философия и социология при БАН

Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023)

Изследователски инфраструктури

Българска академия на науките

Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

ПУБЛИКАЦИИ на български учени на основата на данни от SHARE

На основата на данни от SHARE са публикувани повече от 2950 научни публикации (към Ноември 2020). Списък на публикациите е достъпен на страницата на SHARE.

Bogdanova, B., Nedev, B. (2020). The effect of activities as prevention tool for elderly people in Europe from depression, forthcoming in AIP Conference Proceedings;

Nedev, B., Bogdanova, B. (2020). Cross-sectional differences in the level of depression for elderly people in Europe, forthcoming in AIP Conference Proceedings.

Маркова, Е., Йорданова, Г. Има ли място спортът в живота на българите на 50+? Анализ на национални данни от 7-ма вълна на SHARE“, София: Научно методическо списание Спорт и наука: Международна научна конференция „Спорт и рекреация“, 29.11-01.12.2019г., Благоевград. (2019): 26-36. ISSN: 1310-3393

Markova, E., Tosheva, E. 2020. ‘Why to go for early retirement? Determinants for early exit from the labour market: the evidence from Bulgaria‘, Balkan Social Science Review (16), 299-315, ISSN 1857-8799

Markova, E., Yordanova, G. 2021. Regional variations of the transition from work to retirement. Comparative analyses of SHARE data wave 7 from Bulgaria, Romania and Greece. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences., BAS, (приета за печат: 2020), ISSN:2367-6248

Tosheva, E. (2020). Participation in Activities: Determinants and Reflection on Quality of Life and Satisfaction in Old Age Population in Bulgaria. Revista Inclusiones 7: 353-367 DOI: ISSN 0719-4706.