Библиотека

Министерство на образованието и науката

Институт по философия и социология при БАН

Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023)

Изследователски инфраструктури

Българска академия на науките

Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

ПУБЛИКАЦИИ на български учени на основата на данни от SHARE

На основата на данни от SHARE са публикувани повече от 2950 научни публикации (към Ноември 2020). Списък на публикациите е достъпен на страницата на SHARE.

Bogdanova, B., Nedev, B. (2020). The effect of activities as prevention tool for elderly people in Europe from depression, forthcoming in AIP Conference Proceedings;

Nedev, B., Bogdanova, B. (2020). Cross-sectional differences in the level of depression for elderly people in Europe, forthcoming in AIP Conference Proceedings.

Маркова, Е., Йорданова, Г. Има ли място спортът в живота на българите на 50+? Анализ на национални данни от 7-ма вълна на SHARE“, София: Научно методическо списание Спорт и наука: Международна научна конференция „Спорт и рекреация“, 29.11-01.12.2019г., Благоевград. (2019): 26-36. ISSN: 1310-3393

Markova, E., Tosheva, E. 2020. ‘Why to go for early retirement? Determinants for early exit from the labour market: the evidence from Bulgaria‘, Balkan Social Science Review (16), 299-315, ISSN 1857-8799

Markova, E., Yordanova, G. 2021. Regional variations of the transition from work to retirement. Comparative analyses of SHARE data wave 7 from Bulgaria, Romania and Greece. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences., BAS, (приета за печат: 2020), ISSN:2367-6248

Tosheva, E. (2020). Participation in Activities: Determinants and Reflection on Quality of Life and Satisfaction in Old Age Population in Bulgaria. Revista Inclusiones 7: 353-367 DOI: ISSN 0719-4706.

Dimitrova, Elitsa K. (2021). Social Differences in Self-Perceived Health of People at Older Age in European Societies. Results of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Revista Inclusiones 8: 01-21.

Bogdanova, Boryana & Vladimirov, Zhelyu(2021). Cross-sectional differences in the level of depression since the COVID-19 outbreak: A study on SHARE data. Revista Inclusiones 8:22-43.

Tosheva, Ekaterina; Yordanova, Gabriela & Markova, Ekaterina Lyubenova. (2021). Before and during the outbreak: prerequisites for the high Covid-19 mortality rate in Bulgaria. Empirical insights from SHARE data. Revista Inclusiones 8: 44-61.

Angelova, Mihaela Angelinova. (2021). Factors affecting the active life of people aged 50 and over in Europe before and during the pandemic. Revista Inclusiones 8: 62-90.

Markova, Ekaterina Lyubenova; Yordanova, Gabriela & Tosheva, Ekaterina. (2021). Mental health risk alerts and loneliness during the pandemic: a comparative insight from three Balkan countries. Revista Inclusiones 8: 91-112.

Yordanov, Vladimir. (2021). Covid-19 pandemic: a study on the relationship between social distancing and mental health status among people aged 50 and older in Europe. Revista Inclusiones 8: 113-139.

Netov, Nikolay Chudomirov & Tisheva, Diana Hristova. (2021). An intuitionistic fuzzy approach for covid-19 survey analytics. Revista Inclusiones 8: 140-149.

Маркова, Е. Л., Йорданова, Г. М. (съст.) (2022). Как стареем в България? Първи резултати за България от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE 2020/2021), Вълна 7 & 8. София: НАЙС АН.

Gabriela Yordanova & Ekaterina Markova (2023) Work-life balance and parental coping patterns during home schooling as a result of Covid-19 lockdowns: empirical evidence from Bulgaria, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, DOI: 10.1080/25739638.2023.2216499