АНКЕТА: Как влияние Извънредното положение заради пандемията с Коронавирус в България?

 

Здравейте!
Как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредното положение заради пандемията с Коронавирус? Каква промяна настъпва в личния Ви живот, в работата и доходите Ви, в живота на децата Ви? Какви са Вашите чувства, нагласи и прогнози за живота Ви след като отмине пандемията от Коронавирус? Тези теми вълнуват всеки от нас и ние, гл. ас. д-р Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) бихме искали да ги изследваме задълбочено, за да предложим механизми за по-лесно справяне със социално-икономическата криза след пандемията от Коронавирус.

Каним за участие в анкетата всички на възраст над 18 години!!!

Моля, попълнете въпросника.

Това изследване „Как влияние Извънредното положение заради пандемията с коронавирус в България?” ще бъде използвано само за научни цели. Данните ще бъдат обработени само в обобщена форма, а информацията, която ни предоставяте, ще бъде изцяло анонимизирана. Анкетата ще Ви отнеме около 20 минути. Няма правилен и грешен отговор – интересуваме се от Вашето лично мнение по зададените въпроси.
Накрая на анкетата ще имате възможност да оставите Ваш имейл, за да ви изпратим резултатите и обратна връзка.

Благодарим Ви предварително за отделеното време и оказаното съдействие!

гл.ас. д-р Габриела Йорданова
гл.ас. д-р Екатерина Маркова
info@share-eric-bulgaria.bg

Анкетата ще бъде активна в срок до 1 май, 2020 г.